İş Başvuru Formu
BAŞVURU FORMU

Başvuracağı Branş:
Hem Mukaveleli Erbaş/Er hem de sivil branşlardan herhangi birisine başvuracak adaylar için; başvuru formu ve aşağıda belirtilen evraklar, her branş için ayrı ayrı hazırlanacaktır (Polisten alınacak karakter belgesinin bir orjinal bir fotokopisi yeterlidir).
KKTC Kimlik Nu.:
 
Adı:  
Soyadı:  
Cinsiyet:
Doğum Tarihi:  
Doğum Yeri:  
Tahsili:
Mezun Olduğu Bölüm:
Anne Adı:  
Baba Adı:  
Askerlik Yaptığı Birlik:  
Terhis Tarihi:  

Sürekli İkamet Ettiği Adres:
İlçe:
Köy/Mahalle:
Açık Adres:

Halen İkamet Ettiği Adres:
İlçe:
Köy/Mahalle:
Açık Adres:

Telefon Nu. 1: * 0 girilmesine gerek yoktur.  
Telefon Nu. 2: * 0 girilmesine gerek yoktur.
E-posta adresi:  

Bu başvuru formu doldurulup, çıktısı alınıp, imzalandıktan sonra, aşağıda belirtilen belgeler ile Güv.K.K.lığı Kayıt Kabul Komisyonuna teslim edilecektir. Teslim edilmeyen, belgelerinde eksik bulunan veya aranan şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Gerekli Belgeler:
1. İnternetten (www.mucahit.net) Doldurduğunuz Başvuru Formu Aslı
2. KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir.)
3. Diploma Fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir.)
4. Terhis Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (aslı ile birlikte getirilecektir.) (askerliğe elverişli değildir belgesi hariç.)
5. Polisten Alınacak Karakter Belgesi (son 3 ay içerisinde alınmış olacaktır.)
6. 5(Beş) Adet Vesikalık Resim (son 3 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)
7. Varsa, Başvurulan Branşla İlgili Ek Belge (Ustalık/Çıraklık Belgesi, Sertifikası vb.)

Sınav Yeri, Sınav Tarihi, Sınav Sonuçları vb. tüm duyurular www.mucahit.net internet adresinden yapılacağından kontrol ve takip zorunluluğu adaya aittir.

Yukarıda belirtilen bilgilerin güncel ve doğru olduğunu beyan ederim.
 (Başvurunuzu gönderdikten sonra çıkan başvuru formu sayfasının çıktısını alınız. Başvurunuz için gereklidir.)